ALBÁNIE

Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Dubrovnik, Južná Dalmácia, BERAT, Dubrovník

ALBÁNIE

  Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Dubrovnik, Južná Dalmácia, BERAT, Dubrovník
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky“ a užijeme si koupání a pláži Valonského zálivu.

Dubrovník - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë – Orikum - Tepelenë - Gjirokastra - Durrës - Tirana - Kotor

Program zájezdu

1.-2. den zájezdu
Odjezd z ČR, tranzit do Chorvatska, půldenní zastávka v DUBROVNÍKU, odjezd do Černé Hory, ubytování.

3. den zájezdu
Přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra), výhledy na soutok tří řek a Skadarské jezero, KRUJ, městečko spjaté s osobností národ. hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega, sídelní hrad, bazar, dervišský klášter. Večer ubytování ve Valonské zátoce.

4. den zájezdu
Pobyt u moře, podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti, výhledy na město, fakult. (5 €) z Vlore taxi na hrad KANINE s panoramatickým výhledem (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec, cena cca 11 €).

5. den zájezdu
Výlet do města BERAT, horní „bílé město“, byzantské kostelíky, slavné muzeum ikon malíře Onufriho a jeho školy, dolní Staré město, mešity, křesťanská čtvrť Gorica. Odpoledne pravoslavný klášter Ardenica, vykopávky antické lokality Apollonie, s muzeem a klášterem Panny Marie.

6. den zájezdu
Pobřeží Albánské riviéry, výlet místními mikrobusy (cca 20 €), QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka), restaurace Borsh. Cestou zpět pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátce DHËRMI, romantická vesnička, kostelíky, zemní pyramidy, HIMARË, kamenná vesnice.

7. den zájezdu
Přejezd na Albánskou riviéru k vesnici ILLIAS, turistika podél kaňonu DJIPE ke stejnojmenné pláži (celkem 6 km), koupání v Ionském moři. Cestou zpět možno jít přímo dnem kaňonu, či okolo monastýru sv. Theodora. Odpoledne při návratu návštěva antického areálu ORIKUM.

8. den zájezdu
Zastávka v TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského. GJIROKASTRA (UNESCO), město bílých střech, majestátní hrad, typická jihoalbánská architektura.

9. den zájezdu
Fakult. lodní výlet z Valony na poloostrov KARABURUN (cca 25 €, dle počtu účastníků), odlehlé pláže, čarovné jeskyně, mj. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakult. výletu mikrobusem (cca 20 - 25 €, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.

10. den zájezdu
Odjezd, krátká návštěva města DRAČE (Durrës), antický amfiteátr, TIRANA, Skanderbegovo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova mešita, Národní muzeum s bohatými sbírkami, odjezd do Černé Hory.

11. - 12. den zájezdu
Dopoledne zastávka v KOTORU, odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko do ČR.

Podnadpis

DIVUKRÁSNÁ PERLA BALKÁNU

Podnadpis

12 DENNÍ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Berat - hrad 300 Leků, vstupné do Onufriho muzea 200 Leků
Apollonia - 300 Leků
Drač - amfiteátr 200 Leků
Lodní výlet - cca 25 EUR
Albánská riviéra - cca 15 EUR.
Hrad Rozafat - 200 Leků
Pevnost Aliho Paši - 100 Leků
Výlet ke středověkému klášteru ZVENEC, dále hrad KANINA za Valonou (minibusem nebo taxíky cena cca 8 EUR, dle počtu účastníků)
Hradby v Dubrovníku - 150 HRK, loď 120 KUN (1 kuna = 3,5 Kč, 1 euro = 7,5 HRK)
Kotor hradby - 2,5 EUR

Kapesné

Na vstupné doporučujeme kapesné ve výši cca 200 USD (nebo EUR ve stejné hodnotě).

Na co se můžete těšit

Albánská „bílá“ města Pobyt a koupání ve Valonské zátoce Llogarský průsmyk a hora Athanasi

Základná cena zahŕňa

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánech,
 • 9x polopenzi,
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3400 Kč (povinný při nedoobsazení), 
 • komplexní pojištění vč. storna

Informácie o zájazde

Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Kategória hotela a informácie o zájazde sú uvedené podľa popisu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Organizovanie tohto zájazdu sa riadi obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje. Tento zájazd usporadúva cestovná kancelária Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovná kancelária si z dôvodov uvedených v obchodných podmienkach vyhradzuje právo zmeny podmienok organizovanie zájazdu a právo zájazd zrušiť aj po uzatvorenie cestovnej zmluvy.

 • Lokalita podľa CK: Podľa popisu
 • Miesto podľa CK: BERAT, Dubrovník

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 232 094
dnes zatvorené

Nezáväzná objednávka

ALBÁNIE
  Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Dubrovnik, Južná Dalmácia, BERAT, Dubrovník

Cena
601 EUR /os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 232 094

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
601,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
128,00 €

Poistenie

cestovné poistenie ECP PLUS Európa 8 dní 12 dní - osoba
2
17,40 €
poistenie stornovacích poplatkov - zadarmo
2
0,00 €